ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fotós vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel és a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a rábízott fotózást. Megrendelő vállalja, hogy a fotózás szerinti ellenértékét legkésőbb a képek átadásakor megfizeti a fotósnak. A megrendelt fotók egy hónapig állnak rendelkezésre, ez időn belül van még lehetőség rendelni. Egy hónap elteltével már nem áll érdekemben kezeskedni a képek felett, így nem tudok felelősséget vállalni, ha későbbiekben nem tudnék eleget tenni a kérésnek.


A képek átadása:

A fotós a képeket válogatás után, a kiválasztott csomagnak megfelelő minőségben adja át, minden megrendelt képet feldolgozva (fényerő, színkorrekció, kontraszt stb.) ad át a megrendelő részére, internetes felületen keresztül. Fotós a képeket kérésre internetes nézőkép méretben (1920 x 1080 px) is átadja megrendelő részére. A kisméretű nézőképeket vízjelezve (logóval ellátva) adja át.


Szerzői jog, felhasználási jog:

A képek szerzői joga a fotóst illeti. A fotósnak joga van saját honlapján, a Facebookon, nyomtatott

kiadványaiban, reklámjaiban felhasználni az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat

reklámcéllal, referenciaként, kivéve, ha ezt megrendelő a fotózás megkezdése előtt írásban kifejezetten megtiltja.

Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. Facebook) felhasználni szerző vízjelével ellátott képeket, valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Jövedelemszerzés céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a felhasználási feltételekről, fotós díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és megrendelő köteles a szerző kárát megtéríteni.


Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel:

A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja.

Mindkét félnek törekednie kell a probléma megoldására és a megegyezésre.

Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a megrendelő részéről merül fel akadály, a megrendelő köteles a fotós kárát megtéríteni. Amennyiben előtte/alatt elállna a megrendeléstől a foglalót kárpótlásként számítjuk fel! Fenti kötelezettségek alól kivételt képez, ha előre nem látható, elháríthatatlan akadály miatt hiúsul meg a fotózás, amely akadály egyik fél részére sem róható fel. Ha a fotózást meg lehet tartani más időpontban is, akkor a felek egyeztetnek egy új, mindkét fél számára alkalmas időpontot a fotózásra.


Szerződés megszűnése:

Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben.

Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg, ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette kötelezettségeit.